Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 № 1279 збірник наукових праць...

Збірник затверджений як фахове видання на наступний термін

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 № 1279 збірник наукових праць «Геотехнічна механіка» включений до Переліку наукових фахових видань України на наступний термін: http://mon.gov.ua/ua/activity/563/perelik-naukovikh-fakhovikh-vidan/6797/.