Видавницька політика збірника

Метою збірника є публікація оригінальних та оглядових робіт з основних проблем гірничої справи та донесення результатів діяльності вчених до вітчизняної і світової наукових спільнот.
Основними завданнями є:
- доведення до широкої громадськості результатів досліджень учених інституту та учених сторонніх вітчизняних та міжнародних організацій з проблем гірничої справи;
- розвиток вітчизняного наукового потенціалу та інтеграція його у світовий науковий простір;
- поширення прогресивного досвіду впровадження перспективних науково-технічних розробок;
- обмін інформацією з актуальних питань гірничої справи;
- формування простору для оприлюднення та обговорення передових досягнень вітчизняних та зарубіжних наукових шкіл;
- опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань;
- опублікування статей, які враховуються при оцінюванні результатів наукової діяльності інституту, атестації наукових працівників, оцінюванні науково-дослідних робіт тощо.

Редакція керується досвідом роботи професійних співтовариств, наукових організацій і Редакцій видань, а також рекомендаціями Комітету з етики публікацій - Committee on Publication Ethics (COPE).

1. Редакція розглядає всі рукописи, незважаючи на рассову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора.

2. Всі матеріали рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доробку, а автор зобов'язаний доробити статтю відповідно до зауважень рецензентів.

3. Редактор бере до уваги рекомендацію рецензента - доктора (кандидата) наук відповідного наукового напрямку щодо якості і достовірності рукопису статті, що представлена до публікації.

4. Члени Редакції не надають іншим особам ніяку інформацію, пов'язану зі змістом рукопису, що перебуває на розгляді, крім осіб, які беруть участь у її професійній оцінці.

5. Допускається поширення по електронних мережах будь-яких статей зі збірнику або фрагментів з них, але за умови обов'язкового посилання на першоджерело.

6. Забороняється видання й/або поширення матеріалів збірнику третіми особами або організаціями на паперовому і електронному носіях. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і Редакції збірнику. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідне посилання на першоджерело.

7. Якщо редактору представлені переконливі свідчення того, що основний зміст або висновки роботи, яка опублікована в збірнику, є помилковими, редактор сприяє публікації відповідного повідомлення, що вказує на дану помилку і, якщо можливо, виправляє її. Це повідомлення може бути написано особою, що виявила дану помилку.

8. Редакція збірника не несе ніякої відповідальності перед авторами й/або третіми особами і організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція вправі вилучити вже опубліковану статтю, якщо з'ясується, що в процесі публікації статті були порушені права або загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті Редакція повідомляє автора, що представив статтю, особу, яка її рекомендує, та організацію, де робота виконувалася.

Автори зобов'язані:

  • нести всю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їхньої публікації;
  • надавати необхідні посилання на доступні джерела інформації, щоб фахівці в даній області могли повторити дану роботу;
  • цитувати ті публікації, які істотно вплинули на роботу, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, істотними для розуміння даного дослідження;
  • інформувати редактора про споріднені рукописи автора, що представлені або прийняті до друку;
  • не представляти рукописи, що описують ті самі результати у вигляді первинної публікації, однак допускається представляти рукопис повної статті, що розширює раніше опублікований короткий попередній звіт про ту ж саму роботу;
  • явно вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації, за винятком загальновідомих даних;
  • представити всіх співавторів статті, які внесли значний науковий внесок в роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати;
  • гарантувати відсутність контрактних відносин або прав власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, яка міститься в представленому рукопису..