1. Видавнича політика збірника

Редакційна колегія в своїй роботі керується досвідом професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій інших наукових видань, а також рекомендаціями COPE.

 1. Редакційна колегія розглядає всі рукописи, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також посаду, науковий ступінь, вчене звання чи місце роботи автора (авторів).
 2. Всі рукописи підлягають рецензуванню. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити рукопис або повернути його на доопрацювання автору (авторам). Автор (автори) зобов'язаний внести правки в рукопис з урахуванням зауважень рецензента.
 3. Редакційна колегія бере до уваги рекомендацію рецензента (рецензентів) щодо якості та достовірності інформації, що міститься в рукопису, який подано до редакції збірника.
 4. Члени Редакційної колегії не надають іншим особам інформацію, пов'язану зі змістом рукопису, який подано до редакції, крім осіб, які беруть участь у його експертному (фаховому) оцінюванні.
 5. Допускається поширення матеріалів збірника чи фрагментів з нього, але за умови обов'язкового посилання на першоджерело.
 6. Забороняється видання та/або поширення матеріалів збірника третіми особами або організаціями на паперовому та електронному носіях. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали друкованої версії збірника, електронної версії збірника або макету збірника не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі без попередньої письмової згоди автора (авторів) статей і Редакційної колегії збірника. При використанні опублікованих матеріалів збірника в контексті інших документів необхідне посилання на першоджерело.
 7. Якщо Редакційній колегії збірника надано переконливі свідчення того, що матеріали статті, яка опублікована в збірнику містять плагіат, самоплагіат, помилкові наукові гіпотези, положення тощо, Редакція збірника сприяє публікації відповідного повідомлення, що вказує на дану помилку і, по можливості, виправляє її.
 8. Редакційна колегія збірника не несе відповідальності перед авторами й/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакційна колегія має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо після публікації статті виявиться, що в процесі публікації статті були порушені права або загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті Редакційна колегія повідомляє автора (авторів) відповідної статті.

 Автори:

 • несуть всю повноту відповідальності за зміст рукопису і за сам факт публікації матеріалів;
 • повинні цитувати ті публікації, які істотно вплинули на зміст рукопису;
 • не повинні подавати до редакції рукописи, що описують ті самі результати у вигляді первинної публікації, однак допускається подавати рукопис статті, що містить наукову новизну, нові результати досліджень тощо в порівнянні з раніше опублікованими автором (авторами) тезами доповіді, які стосуються рукопису, поданого до редакції;
 •  повинні навести всі джерела інформації, які процитовано або використано в рукописі, за винятком загальновідомих фактів або даних;
 • є вичерпним колом осіб, які внесли значний науковий внесок в роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати;
 • гарантують відсутність контрактних відносин або прав власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, яка міститься в представленому рукопису.