Геотехнічна механіка

збірник наукових праць

     

    Збірник наукових праць «Геотехнічна механіка» видається Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України для публікації теоретичних і прикладних оригінальних наукових праць, пов'язаних з питаннями механіки гірських порід і масивів, механіки руйнування, механіки гірничих машин, фізико-технічними основами гірничого виробництва, фізичними процесами гірничого виробництва та ін.

     До публікації в збірнику приймаються тільки оригінальні статті, які виконані на сучасному методичному та методологічному рівні, з дотриманням видавничої політики збірнику і рекомендацій Комітету з етики публікацій - Committee on Publication Ethics (COPE).

     Всі представлені в редакцію документи підлягають рецензуванню. Редакція вибирає рецензентів із числа найбільш відомих академічних і наукових діячів у своїй області знань.

     Збірник відкритий для всіх авторів, статті яких задовольняють установленим критеріям.

 

ISSN 2309-6004 (Online),     ISSN 1607-4556 (Print)

Офіційне видання. Св. ДР № 14983-3955 Р

https://doi.org/10.15407/geotm

 

Збірник наукових праць зареєстрований як фахове видання з технічних і геологічних наук

 

Рік заснування:  1993
Періодичність: 4-6 номерів на рік
Мови:  українська, російська, англійська
Засновник:  Інститут геотехнічної механіки НАН України
Головний редактор: Булат Анатолій Федорович, академік НАН України, доктор технічних наук, професор

  

 

 

Проблематика збірника:

 • механіка гірських порід і масивів;
 • механіка руйнування;
 • фізико-технічні основи гірничого виробництва;
 • механіка гірничих машин;
 • фізичні процеси гірничого виробництва;
 • властивості гірських порід і масивів, їх руйнування і керування напружено-деформованим станом;
 • створення наукових основ гірничотехнічних процесів, техніки і технології видобутку та переробки корисних копалин;
 • фізико-технічні і геологічні основи видобутку шахтного метану;
 • поліпшення функціонування і структури енерготехнологічних комплексів;
 • енергозбереження і надійність гірничих виробництв;
 • охорона праці в гірничому виробництві;
 • геологія родовищ корисних копалин.

 

Інтеграція збірника в електронні ресурси:

 

 Збірник наукових праць "Геотехнічна механіка" індексується в міжнародній вільно доступній реферативній і повнотекстовій базі наукової періодики Академія Google, яка містить відомості про опубліковані статті (в журналах, репозиторіях, на наукових сайтах).

      

Випуски збірника наукових праць "Геотехнічна механіка" реферуються в базі даних Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, а повні тексти статей - в повнотекстовій базі даних "Наукова періодика України".

      

Повні тексти статей збірників наукових праць "Геотехнічна механіка" розміщені у відкритому доступі в Науковій електронній бібліотеці періодичних видань НАН України, яка є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.

      

Збірник наукових праць "Геотехнічна механіка" входить в загальнодержавну реферативну базу даних "Україніка наукова", матеріали журналу публікуються в реферативному журналі "Джерело" Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.

 

Види видання, назва:

Key title (English)Geo-Technical Mechanics

Abbreviated key title: Geoteh. meh. (Online)

Key title (Ukrainian): Геотехнічна механіка

Key title (Russian): Геотехническая механика

Parallel title: Geotehniceskaa mehanika (Online)

Parallel title: Geotehnìcna mehanìka 

Parallel titleGeotekhnicheskaya Mekhanika