2. Авторське право

Редакційна колегія здійснює відбір, готує до публікації та публікує надані до Редакції авторами рукописи. Авторське право на конкретну статтю належить її автору (авторам). Автор надає до Редакції, а Редакція збірника приймає авторські матеріали на таких умовах:

  • Редакції передаються права:

- на оформлення, видання, передачу збірника наукових праць з опублікованим матеріалом автора (авторів) для цілей реферування статей з нього в реферативних журналах і наукометричних базах даних;

- на поширення збірника наукових праць з опублікованим матеріалом автора (авторів) за передплатою;

- на поширення збірника наукових праць та авторських матеріалів у друкованих та електронних виданнях, включаючи розміщення на сайтах в мережі Інтернет з метою доступу до публікації будь-якої зацікавленої особи з будь-якого місця у будь-який час.

  • Редакційній колегії дозволяється використовувати авторський матеріал на будь-якій території.
  • Автор (автори) надають Редакції збірника безстрокове право на розміщення авторських матеріалів в мережі Інтернет;
  • Редакційна колегія має право без будь-яких погоджень з автором (авторами) укладати договори та угоди з третіми особами, що спрямовані на додаткові заходи по захисту авторських і видавничих прав;
  • Автор (автори) гарантує, що стаття є оригінальним твором і використання Редакційною колегією наданого ним авторського матеріалу не порушить прав третіх осіб;
  • При передрукуванні статті або її частини посилання на першу публікацію в збірнику обов'язкове.