4. Рецензування статей

1. Форма рецензування – зовнішня, передбачає направлення рукопису статті на рецензування провідним фахівцям відповідного напрямку.

2. Редакційна колегія визначає відповідність рукопису статті профілю збірнику, вимогам до оформлення та направляє її на рецензування.

3. У рецензії повинні бути висвітлені наступні питання:

  • технічні критерії : чіткість та якість викладення матеріалу статті; читабельність тексту статті; достатність обговорення проблематики статті та наявність відповідних посилань;
  • критерії якості: чи є робота актуальною та новою; чи відповідає об’єм статті її науковому змісту?
  • критерії представлення: чи відповідає назва статті її змісту, чи містить анотація основну інформацію про статтю; чи є діаграми, рисунки, таблиці та підписи необхідними та зрозумілими; чи є текст та математика зрозумілими, що можна додати або скоротити; чи містить стаття висновки, що відповідають меті та задачам статті?
  • зауваження: коментарі для редакції журналу; детальні зауваження для авторів статті;
  • висновок про можливість опублікування даної статті в збірнику: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення недоліків» або «не рекомендується».

4. Якщо рукопис не рекомендується до публікації, рецензент повинен представити конкретні причини цього. Якщо в рецензії є вказівка на необхідність виправлення рукопису, то він направляється автору на доопрацювання. У цьому випадку датою надходження до Редакції вважається дата повернення доопрацьованого рукопису статті. Допрацьована стаття, при необхідності, може направлятися на повторне рецензування.

5. Якщо стаття відхилена від публікації, Редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову. Текст негативної рецензії направляється автору по електронній пошті або звичайною поштою. У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у Редакцію збірника наукових праць. За рішенням Редакційної колегії рукопис може бути направлений на повторне рецензування іншому рецензенту.

6. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається Редакційною колегією.

7. Оригінали рецензій (в паперовому або в електронному вигляді) зберігаються в Редакції збірника наукових праць «Геотехнічна механіка».

8. Редакційна колегія залишає за собою право внесення редакторських змін до рукопису статті, які не викривляють її змісту (літературна і технічна правка).

Рекомендована форма рецензії наведена у Додатку А .