Вимоги до оформлення рукопису статті

1. До розгляду приймаються статті українською, російською або англійською мовою.

2. Стаття повинна містити наукову новизну та/або практичну значимість результатів досліджень, обґрунтування їх достовірності.

3. Обсяг статті (включаючи таблиці та рисунки) не повинен перевищувати: для оглядів літератури - 15 сторінок (до 20 посилань); експериментальних і теоретичних статей - 12 сторінок (до 10 посилань), інформаційних матеріалів - не більше 5 сторінок.

 Структура статті

 

Індекс УДК

Мовою статті (Ukrainian, Russian, English)

НАЗВА СТАТТІ

Прізвища І.Б. авторів

Місця роботи авторів

Анотація.

Ключові слова:

Назва статті, Прізвища І.Б. авторів та місця роботи на двох других мовах (Ukrainian, Russian, English)

 

Мовою статті

текст статті

 

–––––––––––––––––––––––––––––

Список літератури на мові оригіналу (ДСТУ 8302:2015, додаток Е) та на англійській мові (стандарт “Harvard”, додаток Ж).

–––––––––––––––––––––––––––––

Відомості про авторів мовою статті та на англійській мові.

–––––––––––––––––––––––––––––

Анотація та ключові слова на двох других мовах (Ukrainian, Russian, English).