Оформлення статей, форми документів, довідкова інформація

Шановні автори статей.

З 2013 року введені нові вимоги до оформлення статей, що подаються до опублікування в збірнику наукових праць ІГТМ НАН України "Геотехнічна механіка" .. Просимо Вас уважно ознайомитися з вимогами до оформлення рукописів.

 Оформлення статті             Online >>

Формы документов и справочная информация

 А. Форма рецензии           Download   *.pdf   >>

Б. Форма подачи сведений в электронном виде                 Download   *.pdf   >> 

В. Форма лицензионного договора                                        Download   *.pdf   >>

Г. Правила транслитерации                                                      Download   *.pdf   >>

Д. Написание  ученых степеней, званий и должностей        Download   *.pdf   >>

Е. Оформление библиографии литературных источников Download   *.pdf   >>  

Ж. Оформление References, стандарт "Harvard"                Download   *.pdf   >>    

З. Написание названий отделов ИГТМ НАН Украины             Download   *.pdf   >>

И. Пример оформления статьи                                               Download   *.pdf   >>

К. Рекомендации по составлению аннотации                       Download   *.pdf   >>