Редакція приймає статті

Редакція приймає статті до публікації у 109-у випуску збірнику наукових праць «Геотехнічна механіка»