УДК 622:504.53

Авторы:

Лаврик М.О. (ГВУЗ “НГУ”)

Павличенко А.В., канд. биол. наук, доцент (ГВУЗ “НГУ”)

Анотація. Одним з головних негативних наслідків функціонування вугледобувних підприємств є дестабілізуючий вплив на сольовий склад ґрунтів. Тому виникає необхідність розробки методу екологічного відновлення засолених земель на території вуглевидобувних регіонів.

Проаналізовані переваги та недоліки основних методів відновлення засолених ґрунтів. Обґрунтовано перелік фітомеліорантів для ефективного відновлення засолених ґрунтів. Приведені результати вегетаційних дослідів на зразках засолених ґрунтів відібраних на території інтенсивного вуглевидобування. Виконано якісний і кількісний аналіз сольового складу ґрунтів до та після фітомеліорації. Оцінено здатність фітомеліорантів впливати на якісний і кількісний сольовий склад ґрунтів, вміст гумусу та реакцію ґрунтового розчину рН. Запропоновано технологію фіторемедіації засолених ґрунтів з використанням однорічних та багаторічних рослин.

Ключові слова: засолення ґрунтів, вугледобувна промисловість, фіторемедіація.

Список літератури:

1. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2011 році. – Київ: Міністерство екології та природних ресурсів України, LAT & K., 2012. – 258 с.

2. Krupskaya, L.T. Impact of technogenic systems on the environment and human health in the priamurye and primorye territories / L.T. Krupskaya, V.P. Zvereva, A.V. Leonenko // Sibirskii Ekologicheskii Zhurnal. 2013. - No. 2, pp. 283–289.

3. Gorova, A. The investigation of coal mines influence on ecological state of surface water bodies / A. Gorova, A. Pavlychenko, S. Kulyna, O. Shkremetko // Mining of Mineral Deposits. Leiden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2013. – рр. 303-305.

4. Использование комплексной фиторемедиации для очистки почвы, загрязненной нефтешламом / А. Ю. Муратова [и др. ] // Биотехнология. – 2010. – № 1. – С. 77–84.

5. Васильев, А.Н. Геохимическая зональность ореолов техногенного засоления на нефтепромыслах / А.Н. Васильев, Н.Е. Журавель // Доп. НАН України. – 1999. – № 2. – С. 193-197.

6. Зайдельман, Ф.Р. Мелиорация почв: 3-е изд., испр. и доп./ Ф.Р. зайдельман  — Москва: МГУ, 2003. – 448 с.

7. Сафаров, Ш. Д. Агротехнические меры борьбы с процессами вторичного засоления почв в условиях ограниченного дренажа агроландшафта Вахшской долины: дис…. канд. техн. наук: 06.01.02 / Сафаров Ш.Д. . – Душанбе: Таджикская академия сельскохозяйственных наук, 2006. – 110 с.

8. Казакова, Л.А. Комплексная мелиорация орошаемых солонцовых и засоленных почв Нижнего Поволжья : дис.. ... д-ра с-х. наук : 06.01.02 / Казакова Л.А. . –  Волгоград: Волгогр. гос. с.-х. акад., 2007 . –  319 с.

9. Казакова, Л.А. Галофиты-мелиоранты. / Л.А. Казакова //Мелиоративная энциклопедия. В 2-х т. Т. 1. М, ФГНУ «Росинформагротех», 2003 - С.291.

10. Krupskaya, L.T. Restoration of disturbed lands as the factor of environment safety and population health in mining towns in the South of the Russian Far East / L.T. Krupskaya, V.P. Zvereva, А.V. Krupskiy // Advanced Materials Research. 2013. Vol. 813. – pp 242-245.

11. Горова, А.І. Фізичне моделювання процесу осадження завислих речовин у діючому макеті відстійника для очистки шахтних вод / А. І. Горова, В. Є. Колесник, Д. В. Кулікова // Науковий вісник НГУ.– 2012. - № 3.  – С. 92-98.

Об авторах:

Лаврик Марія Олегівна, аспірант кафедри екології, Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет” (ДВНЗ “НГУ”), Дніпропетровськ, Україна, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Павличенко Артем Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології, Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет” (ДВНЗ “НГУ”), Дніпропетровськ, Україна, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .