Розроблена нова форма Ліцензійного договору з авторами статей

Нова форма Ліцензійного договору з авторами статей:

Ліцензійний договір №______

 м. Дніпропетровськ                                                                     «___»_________ 201__ р.

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України (ІГТМ НАН України, Дніпропетровськ), що є засновником і видавцем збірника наукових праць "Геотехнічна механіка" ("Геотехническая механика", "Geo-Technical Mechanics"), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України (Рег. № 14983-3955Р від 27.02.2009 р.), іменований надалі "Ліцензіат", ...

Скачать форму лицензионного договора    Download   *.pdf   >>